find your ANDROID APPLICATION

with QR Code OR Install from
 • Islamski Priru?nik
 • Islamski Priru?nik

  Free by Bosancero      10,000 - 50,000 Downloads

Screenshots view all

Description

`Islamski priru?nik` je nastao kao realizacija jednog dobrovoljnog ?ina njegovog autora. Namjenjen je svim osobama koje bi željele uzase (u

digitalnoj formi na mobilnim ure?ajima) imati odre?en islamski sadržaj koji bi u?ile u ime Allaha dž.š. Aplikacija je apsolutno besplatna i ne služi u komercialne svrhe.

Trenutne funkcije (sadržaji) Islamskog Priru?nika:
- Dove (zbirka dova)
- Namazi
- Hadisi
- Sure (transkripcija)
- KUR'AN (s prevodom)
- Bajramske ?estitke (SMS)
- ISLAM op?enito
- Kibla kompas - GPS

U koliko vam se svidi ova aplikacija i smatrate je korisnom, preporu?ite je dalje!

Svako ocjenjivanje aplikacije kao i davanje komentara je dobro došlo ... svi korisnici i zainteresovani imaju nešto od toga.

U koliko želite kontaktirati autora aplikacije možete to u?initi putem kontakt formulara na web prezentaciji/stranici aplikacije (http://www.Islam-App.com).
Važno: Ukoliko imate pitanje, želju, primjedbu, prijedlog i sli?no, kontaktirajte autora putem kontakt formulara na web stranici jer u tom slu?aju autor li?no može uspostaviti kontakt sa vama. Davanje komentara za navedene primjere nije preporu?ljivo jer sam autor nema mogu?nost da stupi u kontakt sa autorom komentara!

Info: Preporu?uje se da podesite da vam se ova aplikacija automatski unapre?uje (automatic update) da bi stalno bila aktuelna (?esto se unaprijedi i dobije dodatnog sadržaja/funkcija). U koliko ne podesite automatsko unaprije?ivanje preporu?uje se da ?eš?e vlastito provjerite dali je dostupna nova verzija aplikacije.

Dodatne klju?ne rije?i:
Islam, Kuran/Quran, bajram, bosanski (BiH)

read more

Advertisement

Related Apps

 1. Free
  by ....

  Bismillahi-rrahmani-rrahim ...

 2. Ilmihal

  Ilmihal

  Free
  by ....

  "Bosnian Ilimihal" - Instruction how to pray ...

 3. Bosansko-turskitürkçe-bo?nakça

  Bosansko-turskitürkçe-bo?nakça

  Free
  by ....

  Bosnian-Turkish dictionaryTurkish-Bosnian ...

 4. Bh Telecom Imenik

  Bh Telecom Imenik

  Free
  by ....

  BH Telecom Imenik je aplikacija koja Vam pojednostavljuje i olak?ava kori?tenje BH Telecom Imenika na Va?em Android ...